Vad är Mediyoga?

Mediyoga – medicinsk yoga, så som den är utvecklad på IMY i Stockholm, är en terapeutisk yogaform riktad till vård och omsorg.

Ursprunget är klassisk Kundaliniyoga, en mycket gammal, ursprunglig yoga från norra Indien och Tibet, med rötter i den Tantriska traditionen, en av de äldsta former av yoga människan känner till.

In i detta yogasystem har Mediyogan vävt in grundläggande aspekter från Ayurveda, den mång-tusenåriga indiska läkekonsten och komponenter från TKM - den traditionella kinesiska medicinen. 
Enkelt uttryckt är den centrala komponenten i klassisk Kundaliniyoga att avlägsna inre konflikter, stopp, blockeringar och hinder, så att allt kan flöda fritt, så att du kan vara den du är ämnad att vara, den du i din själ redan är. 

Mediyoga är utvecklad under kliniskt/terapeutiskt arbete i samarbete med sjukhus och stora företag sedan 1997. Detta yogiska system är också utvecklat utifrån resultaten av hundratals vetenskapliga studier på olika former av yoga över hela världen, bland dem ett halvt dussin svenska studier på bl.a. Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Stockholms Universitet. 

Läs mer på: www.mediyoga.se